ای کاش معلمی هنر و عشق و فن در علم نبود

احمدراجی: ای کاش معلمی هنر و عشق و فن در علم نبود

بلکه معلمی به کار بردن علم  در هنر و عشق و فن بود !

  وظیفه ی اولیه ی آمار، که صرفاً عبارت از جمع آوری و نمایش داده ها بود، کاملاً تغییر کرده است و نقش جدید آن، فراهم آوردن ابزارهایی تحلیلی است که با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور مؤثر جمع آوری کرد و از آنها معانی لازم را بیرون کشیده و تفسیر نمود. با استفاده از مفاهیم و روش های آماری می توان از روی نمونه، نتیجه گیری های معتبری در مورد جامعه به عمل آورد. علم آمار در تمام آن دسته از فعالیت های بشری که در آنها، اثبات ادعاها و طبقه بندی اطلاعات مبتنی بر شواهد تجربی است، حضور دارد.5

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های هر روش تحقیقی است،  تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر شود تعریف کرد.

کاربرد روش های آماری در قلمروهای گوناگونی از علوم انسانی، علوم مهندسی، رشته های جدیدی پدید آورده است که در ار تباط متقابل با آمار هستند، نظیر آمار زیستی، روانسنجی، آمار مهندسی، آمار بازرگانی، اقتصادسنجی و جمعیت شناسی. بعلاوه، علم آمار در رشته های بسیار دیگری که هنوز از ترکیب آنها با آمار شاخه هایی با اسامی خاص پدید نیامده، از قبیل علوم سیاسی، هواشناسی و محیط شناسی، نقش عمده ای ایفا می کند. واژه آمار از کلمه لاتین Status سرچشمه گرفته است که به معنای حالت, وضع یا موقعیت می باشد.از این واژه به عنوان ریشه واژه های Stato (دولت)، Statista (دولت شناسی یا کسی که اطلاعات راجع به دولت دارد)،

/ 0 نظر / 54 بازدید